Privacy

Privacyverklaring

Identitycraft verwerkt persoonsgegevens over u en eventueel uw kinderen doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij een aanmelding. Vaak betreft het gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit en die ons helpen om te zorgen voor een veilige omgeving tijdens het evenement. We doen onze uiterste best om zorgvuldig met de verstrekte persoonsgegevens om te gaan om de vertrouwelijkheid ervan en uw privacy goed te behartigen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • IP-adres

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Identitycraft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gezondheid (medische bijzonderheden)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Identitycraft verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de registratie en betaling van staf en deelnemers voor evenementen
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beschikken over voldoende informatie om de zorg en verantwoordelijkheid tijdens het evenement te kunnen dragen
 • Het versturen van communicatie (zoals nieuwsbrieven) naar onze staf, deelnemers en achterban
 • Identitycraft verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Identitycraft zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Medische bijzonderheden, dieetinformatie en aandachtspunten m.b.t. gedrag verwijderen we drie jaar na een laatste deelname aan een van onze evenementen.

DELEN MET ANDEREN

Identitycraft verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Identitycraft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Identitycraft gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Identitycraft gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat…

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar in**@id***********.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Identitycraft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.